Trang chủ >> Bố cáo thành lập >> VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KOREA INDUSTRIAL MACHINES DISTRIBUTION COOPERATIVE TẠI HÀ NỘI

Chi tiết bố cáo

Bố Cáo IMG
Tên doanh nghiệp: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KOREA INDUSTRIAL MACHINES DISTRIBUTION COOPERATIVE TẠI HÀ NỘI
Tên giao dịch:
Loại hình doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số 02, Lô 4B, đường Vũ Phạm Hàm, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tỉnh / Thành phố: Hà Nội
Điện thoại:
Email:
Website:
Ngày ra báo: 24,25,26/02/16
Thông tin về doanh nghiệp này đã được bố cáo trên Báo Thị Trường Giao Dịch - Báo Giấy
  Thông tin khác
Mã số doanh nghiệp: 01-002500
Ngày hoạt động: LIM HYUN WOO
Đại diện pháp luật: LIM HYUN WOO.
Vốn điều lệ:
Nội dung đăng báo giấy:

 Thành lập

Tên văn phòng: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KOREA INDUSTRIAL MACHINES DISTRIBUTION COOPERATIVE TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 02, Lô 4B, đường Vũ Phạm Hàm, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số GP: 01-002500
Ngày cấp: 05 tháng 02 năm 2016
Người đứng đầu văn phòng đại diện: LIM HYUN WOO.

Nội dung hoạt động: Chức năng VP liên lạc. Xúc tiến xây dựng. Thực hiện hợp đồng đã ký kết

Hội đồng quản trị:
Số lần bố cáo: 3