Chi tiết bố cáo

Bố Cáo IMG
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP VINANOI
Tên giao dịch:
Loại hình doanh nghiệp:
Địa chỉ: 330B, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Tỉnh / Thành phố:
Điện thoại:
Email:
Website:
Ngày ra báo: 25,26,27/09
Thông tin về doanh nghiệp này đã được bố cáo trên Báo Thị Trường Giao Dịch - Báo Giấy
  Thông tin khác
Mã số doanh nghiệp: 0312460796
Ngày hoạt động: 16/09/2013
Đại diện pháp luật: Phan Văn Phú
Vốn điều lệ: 1.800.000.000 đồng
Nội dung đăng báo giấy:

 Thay đổi địa chỉ

Tên CTy: CÔNG TY CP VINANOI

Địa chỉ mới : 330B, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Số GPKD: 0312460796 Ngày cấp: 16/09/2013, thay đổi lần 1 ngày 29/08/2014

Người đại diện theo pháp luật: Phan Văn Phú

Ngành nghề kinh doanh: Cưa xe bào gỗ và bảo quản gỗ

Vốn điều lệ: 1.800.000.000 đồng.

Thông tin thay đổi:
Hội đồng quản trị:
Số lần bố cáo: 3