Bố cáo là gì

Đăng bố cáo là việc sử dụng các phương tiện truyền thông như báo, web, đài, tivi... để đăng tải thông báo (bố cáo) về nội dung, văn bản nào đó, thông thường đăng bố cáo là một thủ tục do luật quy định.