Trang chủ >> Thông báo tuyển dụng nhân sự >> VPDD DIHK tại Tp. HCM tuyển dụng

Chi tiết bố cáo

Bố Cáo IMG
Tên doanh nghiệp: VPDD DIHK tại Tp. HCM tuyển dụng
Vị trí tuyển dụng : VPDD DIHK tại Tp. HCM tuyển dụng
Loại hình doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Tỉnh / Thành phố:
Điện thoại:
Email:
Website:
Ngày ra báo:
Thông tin về doanh nghiệp này đã được bố cáo trên Báo Thị Trường Giao Dịch - Báo Giấy
  Thông tin khác
Mã số doanh nghiệp:
Ngày hoạt động:
Đại diện pháp luật:
Vốn điều lệ:
Thông tin tuyển dụng:


VPDD DIHK tại Tp. HCM tuyển dụng:

01 Tư vấn thị trường

Thời hạn 24:00 ngày 20/9/2013.

Yêu cầu: Thạc sĩ kinh tế, giỏi Anh, Đức, Pháp, 2 năm kinh nghiệm.

Gửi hồ sơ qua email: info@vietnam.ahk.de

Chúng tôi chỉ liên lạc với ứng viên đạt yêu cầu, không liên hệ qua điện thoại.

 

 

Hội đồng quản trị:
Số lần bố cáo: 3