Trang chủ >> Thông báo tuyển dụng nhân sự >> VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DIHK TạI TP. HCM

Chi tiết bố cáo

Bố Cáo IMG
Tên doanh nghiệp: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DIHK TạI TP. HCM
Vị trí tuyển dụng : VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DIHK TạI TP. HCM
Loại hình doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Tỉnh / Thành phố:
Điện thoại:
Email:
Website:
Ngày ra báo:
Thông tin về doanh nghiệp này đã được bố cáo trên Báo Thị Trường Giao Dịch - Báo Giấy
  Thông tin khác
Mã số doanh nghiệp:
Ngày hoạt động:
Đại diện pháp luật:
Vốn điều lệ:
Thông tin tuyển dụng:


 

 

01 Quản lý kinh doanh

 

 

Yêu cầu: Thạc sĩ kinh tế, giỏi tiếng Anh & Đức, 5 năm kinh nghiệm.

Ứng tuyển: gửi hồ sơ qua email: info@vietnam.ahk.de

 

 

Thời hạn đến 23:00 ngày 31/8/2013.

 

 

Chúng tôi chỉ liên lạc với ứng viên đạt yêu cầu, không liên hệ qua điện thoại.

 

Hội đồng quản trị:
Số lần bố cáo: 1