Chi tiết bố cáo

Bố Cáo IMG
Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiep A
Tên giao dịch: A
Loại hình doanh nghiệp: Co phan
Địa chỉ: Ha Noi
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Email:
Website:
Ngày ra báo: 2012-06-18
Thông tin về doanh nghiệp này đã được bố cáo trên Báo Thị Trường Giao Dịch - Báo Giấy
  Thông tin khác
Mã số doanh nghiệp:
Ngày hoạt động: 2012-06-18
Đại diện pháp luật:
Vốn điều lệ: 0
Nội dung đăng báo giấy:
Thông tin thay đổi:
Hội đồng quản trị:
Số lần bố cáo: 0