Trang chủ >> Bách bố cáo TL chi nhánh >> Công ty Cổ Phần QuỐc tẾ Sơn Hà – Chi nhánh Xuân Mai

Chi tiết bố cáo

Bố Cáo IMG
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần QuỐc tẾ Sơn Hà – Chi nhánh Xuân Mai
Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần QuỐc tẾ Sơn Hà – Chi nhánh Xuân Mai
Loại hình doanh nghiệp: Chi Nhánh
Địa chỉ: Thôn Yên Kiện, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tỉnh / Thành phố: Hà Nội
Điện thoại:
Email:
Website:
Ngày ra báo: 17,18,19/4
Thông tin về doanh nghiệp này đã được bố cáo trên Báo Thị Trường Giao Dịch - Báo Giấy
  Thông tin khác
Mã số doanh nghiệp: 0100776445-005
Ngày hoạt động: Ngày 25 tháng 02 năm 2013
Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Ngọc
Vốn điều lệ:
Nội dung đăng báo giấy:

 Mua bán các sản phẩm các thiết bị chứa nước và sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời

Hội đồng quản trị:
Số lần bố cáo: 3