Trang chủ >> Các bố cáo khác >> Công ty CPTV trắc địa bản đồ Đại Việt

Chi tiết bố cáo

Bố Cáo IMG
Tên doanh nghiệp: Công ty CPTV trắc địa bản đồ Đại Việt
Tên giao dịch:
Loại hình doanh nghiệp:
Địa chỉ: thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Tỉnh / Thành phố: Hà Nội
Điện thoại:
Email:
Website:
Ngày ra báo: 23,24,25/04
Thông tin về doanh nghiệp này đã được bố cáo trên Báo Thị Trường Giao Dịch - Báo Giấy
  Thông tin khác
Mã số doanh nghiệp: 0102617419
Ngày hoạt động: 15/1/2008
Đại diện pháp luật: Ông Đinh Xuân Bạo - Giám đốc
Vốn điều lệ: 1.900.000.000 đồng
Nội dung đăng báo giấy:

Bổ sung ngành nghề

Tên công ty: Công ty CPTV Trắc Địa Bản Đồ Đại Việt

Địa chỉ: Thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Số GPKD: 0102617419                 Ngày cấp: Đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 01 năm 2008, Thay đổi đăng ký kinh doanh lần 2 ngày 12 tháng 12 năm 2013

Người đại diện: Ông Đinh Xuân Bạo - Giám đốc

Ngành nghề kinh doanh chính: Khảo sát trắc địa công trình, tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, hoạt động đo đạc và lập bản đồ, xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

Vốn điều lệ: 1.900.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị:
Số lần bố cáo: 3