Trang chủ >> Bách bố cáo TL chi nhánh >> Chi nhánh Cty TNHH DV TM TỔNG HỢP ĐỒNG VIỆT – CỬA HÀNG RHYTHM

Chi tiết bố cáo

Bố Cáo IMG
Tên doanh nghiệp: Chi nhánh Cty TNHH DV TM TỔNG HỢP ĐỒNG VIỆT – CỬA HÀNG RHYTHM
Tên giao dịch: Chi nhánh Cty TNHH DV TM TỔNG HỢP ĐỒNG VIỆT – CỬA HÀNG RHYTHM
Loại hình doanh nghiệp: Chi Nhánh
Địa chỉ:
Tỉnh / Thành phố:
Điện thoại:
Email:
Website:
Ngày ra báo: 25,26,27/12
Thông tin về doanh nghiệp này đã được bố cáo trên Báo Thị Trường Giao Dịch - Báo Giấy
  Thông tin khác
Mã số doanh nghiệp:
Ngày hoạt động:
Đại diện pháp luật:
Vốn điều lệ:
Nội dung đăng báo giấy:

   THÔNG TIN ĐĂNG BỐ CÁO

Lý do đăng bố cáo: Thành lập chi nhánh trực thuộc công ty
Tên chi nhánh: Chi nhánh Cty TNHH DV TM TỔNG HỢP ĐỒNG VIỆT – CỬA HÀNG RHYTHM
Mã số chi nhánh : 0302463357-011
Đăng ký lần đầu : ngày 20 tháng 12 năm 2013
Hội đồng quản trị:
Số lần bố cáo: 3