Trang chủ >> Bố cáo BS ngành nghề >> CTY TNHH XD & TM NHAN THUYET

Chi tiết bố cáo

Bố Cáo IMG
Tên doanh nghiệp: CTY TNHH XD & TM NHAN THUYET
Tên giao dịch: CTY TNHH XD & TM NHAN THUYET
Loại hình doanh nghiệp: TNHH
Địa chỉ:
Tỉnh / Thành phố:
Điện thoại:
Email:
Website:
Ngày ra báo:
Thông tin về doanh nghiệp này đã được bố cáo trên Báo Thị Trường Giao Dịch - Báo Giấy
  Thông tin khác
Mã số doanh nghiệp:
Ngày hoạt động:
Đại diện pháp luật:
Vốn điều lệ:
Nội dung đăng báo giấy:


Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông (cầu đường bộ). Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông (cầu đường bộ).

 

 

Hội đồng quản trị:
Số lần bố cáo: 3