Chi tiết bố cáo

Bố Cáo IMG
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SUNWA
Tên giao dịch:
Loại hình doanh nghiệp:
Địa chỉ: 15A Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Email:
Website:
Ngày ra báo: 28,29,30/01/16
Thông tin về doanh nghiệp này đã được bố cáo trên Báo Thị Trường Giao Dịch - Báo Giấy
  Thông tin khác
Mã số doanh nghiệp: 0313629396
Ngày hoạt động: 20/01/2016
Đại diện pháp luật: Trần Nguyễn Toàn
Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
Nội dung đăng báo giấy:

 Thành lập

Tên Công Ty: CÔNG TY TNHH SUNWA

Địa chỉ: 15A Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Số GPKD: 0313629396. Ngày cấp: 20/01/2016

Người đại diện theo pháp luật: Trần Nguyễn Toàn

VĐL: 10.000.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị:
Số lần bố cáo: 3