Trang chủ >> Bố cáo thành lập >> CÔNG TY TNHH GIA CÔNG KIM LOẠI NIC

Chi tiết bố cáo

Bố Cáo IMG
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH GIA CÔNG KIM LOẠI NIC
Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH GIA CÔNG KIM LOẠI NIC
Loại hình doanh nghiệp: TNHH
Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Tỉnh / Thành phố: Đồng Nai
Điện thoại:
Email:
Website:
Ngày ra báo: 12,14,15/01
Thông tin về doanh nghiệp này đã được bố cáo trên Báo Thị Trường Giao Dịch - Báo Giấy
  Thông tin khác
Mã số doanh nghiệp: 472043000985
Ngày hoạt động: 02/01/2013
Đại diện pháp luật: MIYASHITA SHIGERU
Vốn điều lệ: 20.840.000.000 đồng
Nội dung đăng báo giấy:

 Sản xuất các loại ống dẫn, các kết cấu,… bằng sắt thép (Doanh nghiệp chế xuất)

Hội đồng quản trị:
Số lần bố cáo: 3