Chi tiết bố cáo

Bố Cáo IMG
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ELI
Tên giao dịch:
Loại hình doanh nghiệp:
Địa chỉ: 49 Trần Quốc Hoàn Phường 4 Quận Tân Bình, Tp.HCM
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Email:
Website:
Ngày ra báo: 08,09,10/10
Thông tin về doanh nghiệp này đã được bố cáo trên Báo Thị Trường Giao Dịch - Báo Giấy
  Thông tin khác
Mã số doanh nghiệp: 0312009248
Ngày hoạt động: 16/10/2012
Đại diện pháp luật: Dương Thị Chi Mai
Vốn điều lệ: 4.900.000.000 đồng
Nội dung đăng báo giấy:

 Thay đổi ĐKKD

Tên CTy: CÔNG TY TNHH ELI

Địa chỉ mới:  49 Trần Quốc Hoàn Phường 4 Quận Tân Bình, Tp.HCM

Số GPKD: 0312009248

Ngày cấp: 16/10/2012

Người đại diện pháp luật:  Dương Thị Chi Mai

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Vốn điều lệ:  4.900.000.000 đồng.

Thông tin thay đổi:
Hội đồng quản trị:
Số lần bố cáo: 3