Trang chủ >> Các bố cáo khác >> CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM FUBON (VIỆT NAM)

Chi tiết bố cáo

Bố Cáo IMG
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM FUBON (VIỆT NAM)
Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM FUBON (VIỆT NAM)
Loại hình doanh nghiệp: TNHH
Địa chỉ:
Tỉnh / Thành phố:
Điện thoại:
Email:
Website:
Ngày ra báo: 21/2
Thông tin về doanh nghiệp này đã được bố cáo trên Báo Thị Trường Giao Dịch - Báo Giấy
  Thông tin khác
Mã số doanh nghiệp:
Ngày hoạt động:
Đại diện pháp luật:
Vốn điều lệ:
Nội dung đăng báo giấy:

 
Thông báo mất Giấy Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe mô tô - xe máy

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM FUBON (VIỆT NAM)

Lầu 15 Tòa nhà Ree Tower, 9 Đoàn Văn Bơ, Q.4, TP HCM

THÔNG BÁO

Giấy Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe mô tô - xe máy của chúng tôi có thông tin như sau đã bị mất trong quá trình quản lý: Ký hiệu: MBC, số sê ri: 881, số lượng ấn chỉ: 10 tờ (từ số 8801 – 8810)

Các Giấy CNBH trên không còn giá trị sử dụng và hiệu lực kể từ ngày thông báo. Công ty không chịu trách nhiệm với những Giấy chứng nhận bảo hiểm này.

Hội đồng quản trị:
Số lần bố cáo: 3