Trang chủ >> Thông báo tuyển dụng nhân sự >> CÔNG TY DỊCH VỤ THÔNG TIN TRẺ THƠ

Chi tiết bố cáo

Bố Cáo IMG
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY DỊCH VỤ THÔNG TIN TRẺ THƠ
Vị trí tuyển dụng : CÔNG TY DỊCH VỤ THÔNG TIN TRẺ THƠ
Loại hình doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Tỉnh / Thành phố:
Điện thoại:
Email:
Website:
Ngày ra báo: 25,26,27/4
Thông tin về doanh nghiệp này đã được bố cáo trên Báo Thị Trường Giao Dịch - Báo Giấy
  Thông tin khác
Mã số doanh nghiệp: 0305327151
Ngày hoạt động: 9/11/2007
Đại diện pháp luật:
Vốn điều lệ:
Thông tin tuyển dụng:

 Cần tuyển: 01 giám đốc điều hành,

  01 quản lý sản phẩm

Yêu cầu: Có trên 5 năm Kinh Nghiệm,

 

Hội đồng quản trị:
Số lần bố cáo: 3