Trang chủ >> Bố cáo thay đổi >> CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN PHÁT

Chi tiết bố cáo

Bố Cáo IMG
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN PHÁT
Tên giao dịch:
Loại hình doanh nghiệp:
Địa chỉ: Khu kinh tế Cửa Khẩu Hoa Lư, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Tỉnh / Thành phố:
Điện thoại:
Email:
Website:
Ngày ra báo: 16,17,18/2015
Thông tin về doanh nghiệp này đã được bố cáo trên Báo Thị Trường Giao Dịch - Báo Giấy
  Thông tin khác
Mã số doanh nghiệp: 3800620287
Ngày hoạt động: 26/10/2009
Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Văn Thương
Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ
Nội dung đăng báo giấy:

 Thay đổi ĐKKD

Tên CTy: CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN PHÁT

Địa chỉ: Khu kinh tế Cửa Khẩu Hoa Lư, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Số GPKD: 3800620287. Ngày cấp: 26/10/2009, thay đổi lần 5 ngày: 02/11/2015

Người đại diện pháp luật thứ 1: Ông Nguyễn Văn Thương.

Bổ sung thêm người đại diện pháp luật thứ 2: Ông Nguyễn Bình Thanh.

Ngành nghề KD bổ sung: Đầu tư tài chính. Xây dựng công trình. Đại lý, môi giới. Giáo dục. Chăn nuôi. Hoạt động giải trí. Nhà hàng, khách sạn.

VĐL: 100.000.000.000 VNĐ.

Thông tin thay đổi:
Hội đồng quản trị:
Số lần bố cáo: 3