Trang chủ >> Các bố cáo khác >> CÔNG TY CỔ PHẦN AGRIFEED VIỆT NAM

Chi tiết bố cáo

Bố Cáo IMG
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN AGRIFEED VIỆT NAM
Tên giao dịch:
Loại hình doanh nghiệp:
Địa chỉ: số nhà 32, ngách 167/3, phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
Tỉnh / Thành phố: Hà Nội
Điện thoại:
Email:
Website:
Ngày ra báo: 6,7,8/5
Thông tin về doanh nghiệp này đã được bố cáo trên Báo Thị Trường Giao Dịch - Báo Giấy
  Thông tin khác
Mã số doanh nghiệp: 0105006947
Ngày hoạt động:
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Vốn điều lệ:
Nội dung đăng báo giấy:

 THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN

VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN AGRIFEED VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0105006947

Địa chỉ trụ sở chính: số nhà 32, ngách 167/3, phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội    

  • Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng
  • Tổng số cổ phần: 1.000.000 cổ phần
  • Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, ĐHĐCĐ Công ty đã quyết định tăng vốn điều lệ Công ty thông qua hình thức phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả các cổ đông hiện tại theo tỷ lệ cổ phần hiện có tại Công ty như sau:

  • Vốn điều lệ dự tính tăng thêm: 35 tỷ đồng
  • Số cổ phần dự kiến phát hành: 3.500.000 cổ phần phổ thông
  • Mệnh giá/Giá chào bán cổ phần: 10.000 đồng
  • Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

Đề nghị các cổ đông hiện tại của Công ty tiến hành việc đăng ký mua tại Trụ sở Công ty chậm nhất ngày 15/05/2014. Hết thời hạn này, cổ đông không được hưởng quyền ưu tiên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thông báo và Phiếu đăng ký mua đã được gửi đến các cổ đông tại cuộc họp ngày 28/04/2014.

Đại diện theo pháp luật của Công ty:

(Ông) Nguyễn Văn Cường (đã ký).

Hội đồng quản trị:
Số lần bố cáo: 3