Trang chủ >> Thông báo mời thầu >> Bệnh viện Gò Vấp

Chi tiết bố cáo

Bố Cáo IMG
Tên doanh nghiệp: Bệnh viện Gò Vấp
Tên giao dịch: Bệnh viện Gò Vấp
Loại hình doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Tỉnh / Thành phố:
Điện thoại:
Email:
Website:
Ngày ra báo: 27,28/02 & 1/03
Thông tin về doanh nghiệp này đã được bố cáo trên Báo Thị Trường Giao Dịch - Báo Giấy
  Thông tin khác
Mã số doanh nghiệp:
Ngày hoạt động:
Đại diện pháp luật:
Vốn điều lệ:
Nội dung đăng báo giấy:

 THÔNG BÁO

V/v đấu thầu khai thác mặt bằng bãi xe hai bánh

tại hai cơ sở Bệnh viện Gò Vấp số 212 Lê Đức Thọ, phường 15

và số 304 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp.

 


Bệnh viện Gò Vấp thông báo tổ chức đấu thầu khai thác mặt bằng bãi xe hai bánh tại hai cơ sở bệnh viện (số 212 Lê Đức Thọ, Phường 15 và số 304 Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp) như sau:

1. Thời gian:

Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 ngày 27/02/2014 đến 10 giờ 00 ngày 07/03/2014 là thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ dự thầu (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu: Phòng Tổ chức Hành chánh (Lầu 2) - Bệnh viện quận Gò Vấp số 212 Lê Đức Thọ, Phường 15, quận Gò Vấp.

Điện thoại: 0939635975

Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 VNĐ (Năm trăm ngàn đồng)

Địa điểm nhận HSDT: Phòng Tổ chức Hành chánh (Lầu 2) - Bệnh viện quận Gò Vấp số 212 Lê Đức Thọ, Phường 15, quận Gò Vấp

Điện thoại: 0939635975

Thời gian hết hạn nộp HSDT: vào lúc 10 giờ 00 ngày 07/03/2014;

2. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký dự đấu giá mặt bằng kinh doanh bãi xe hai bánh (Theo mẫu).

- Hợp đồng kinh doanh trong lĩnh vực giữ xe hai bánh đã hoặc đang thực hiện. (Bản sao)

- Danh sách nhân viên kèm bản sao Hộ khẩu, CMND từng nhân viên.

- Thư bỏ giá dự đấu giá dán kín.

- Giá khởi điểm: 35.000.000 đ (Ba mươi lăm triệu đồng)

- Tiền ký quỹ dự đấu giá: 10% giá khởi điểm (3.500.000 đ).

Bệnh viện quận Gò Vấp kính mời các nhà thầu có năng lực gửi hồ sơ dự thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Gò Vấp, ngày 27 tháng 02 năm 2014

GIÁM ĐỐC

   (đã ký)

BS CKII Phạm Hữu Quốc

Hội đồng quản trị:
Số lần bố cáo: 3