Trang chủ >> Thông báo mời thầu >> BỆNH VIỆN GÒ VẤP ĐĂNG THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Chi tiết bố cáo

Bố Cáo IMG
Tên doanh nghiệp: BỆNH VIỆN GÒ VẤP ĐĂNG THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Tên giao dịch: BỆNH VIỆN GÒ VẤP ĐĂNG THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Loại hình doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Tỉnh / Thành phố:
Điện thoại:
Email:
Website:
Ngày ra báo:
Thông tin về doanh nghiệp này đã được bố cáo trên Báo Thị Trường Giao Dịch - Báo Giấy
  Thông tin khác
Mã số doanh nghiệp:
Ngày hoạt động:
Đại diện pháp luật:
Vốn điều lệ:
Nội dung đăng báo giấy:

 BỆNH VIỆN GÒ VẤP ĐĂNG THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH 

Gò Vấp, ngày 13 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 

A. Thông tin chung:

1. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện quận Gò Vấp.

2. Bên mời thầu: Bệnh viện quận Gò Vấp

3. Tên dự án: Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2013.

4. Tên các gói thầu:

4.1. Gói thầu số 1: Mua sắm văn phòng phẩm, đồ gia dụng

     - Giá gói thầu được duyệt: 436.304.000 đ

     - Nguồn vốn: Nguồn ngân sách và nguồn thu sự nghiệp.

4.2. Gói thầu số 2: In ấn chỉ

     - Giá gói thầu được duyệt: 249.634.500 đ

     - Nguồn vốn: Nguồn ngân sách và nguồn thu sự nghiệp.

4.3. Gói thầu số 3: Mua sắm mực in

     - Giá gói thầu được duyệt: 360.107.000 đ

     - Nguồn vốn: Nguồn ngân sách và nguồn thu sự nghiệp.

4.4. Gói thầu số 4: Mua sắm Drap sant, Đồng phục viên chức

     - Giá gói thầu được duyệt: 345.640.000 đ

     - Nguồn vốn: Nguồn ngân sách và nguồn thu sự nghiệp.

B. Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu từ 8 giờ 00 ngày 13/09/2013 đến 10 giờ 30 ngày 19/09/2013 là thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ đề xuất (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Phòng Tổ chức Hành chánh (Lầu 2) - Bệnh viện quận Gò Vấp số 212 Lê Đức Thọ, Phường 15, quận Gò Vấp.

Điện thoại: 08.39964003

Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000 VNĐ (Năm trăm ngàn đồng)

Địa điểm nhận HSĐX: Phòng Tổ chức Hành chánh (Lầu 2) - Bệnh viện quận Gò Vấp số 212 Lê Đức Thọ, Phường 15, quận Gò Vấp

Điện thoại: 08.39964003

Thời gian hết hạn nộp HSĐX: vào lúc 10 giờ 30 ngày 19/09/2013;

Bệnh viện quận Gò Vấp kính mời các nhà thầu có năng lực gửi hồ sơ đề xuất vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

BỆNH VIỆN QUẬN GÒ VẤP

GIÁM ĐỐC

BS CKII Phạm Hữu Quốc

Hội đồng quản trị:
Số lần bố cáo: 3